Šokantno:Dulićeva i Dačićeva ministarstva nezakonito isplatila preko 40 miliona dinara Ringeru!

 

Državna revizorska institucija otkrila je da je državnim novcem plaćano objavljivanje tekstova preduzeću Ringier u čijem sastavu posluju dnevne novine Blic i Alo, U postupku revizije poslovanja Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja i Ministarstva unutrašnjih poslova.

 

Tako je ministarstvo Olivera Dulića Ringieru 2010. i početkom 2011. platilo 47.200.000 dinara, dok je Dačićev „ceh“ bio 590.000 dinara. Osim šokantne činjenice da su ministarstva plaćala medijima za objavljivanje tekstova, revizori su utvrdili i da su Dulić i Dačić prekršili zakone. Dulić je prekršio Zakon o  javnim nabavkama (članovi 7 i 20) i Zakon o budžetskom sistemu (član 57), a Dačić Zakon o budžetskom sistemu (član 56).

Kako je utvrđeno postupkom revizije, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja je sa izdavačkim privrednim društvom Ringier sklopilo ugovor za istraživanja, za šta inače ovo preduzeće nije registrovano. Osim usluga istraživanja, Ringier je po ugovoru imao obavezu da ministarstvu pruža i usluge objavljivanja rezultata istraživanja u dnevnom listu Blic i u dnevnom listu Alo a „u cilju korišćenja rezultata istraživanja od strane celokupne javnosti“ (član 3. Ugovora).

Ugovorena je naknada za usluge u iznosu od 40.000.000 dinara bez PDV-a, i plaćanje u jednakim mesečnim ratama na osnovu faktura za pružene usluge koje se ispostavljaju do 5. u mesecu za prethodni mesec. Ugovor je zaključen na određeno vreme, sa primenom od 15.03.2010. godine do 15.01.2011. godine.

U izveštaju koji se tiče revizije Ministarstva unutrašnjih poslova, revizori su otkrili da je najveći iznos u rashodu „ostale medijske usluge” izvršen prema preduzeću Ringier 590.000 dinara. Utvrđeno je da je isplata izvršena bez ugovora a na osnovu nekoliko dokumenata, među kojima je najvažniji akt kabineta ministra broj 01-7212/10-3 od 14.07.2010. godine kojim Biro za saradnju sa medijima Ministarstva unutrašnjih poslova potvrđuje da je koristio usluge firme Ringier u skladu sa navodima iz fakture. MUP je Ringieru platio za tematski dodatak „kriminal” u okviru enciklopedije „Sve o Srbiji“.

 

Revizori su zaključili da Ministarstvo unutrašnjih poslova nije moglo da izvrši isplatu, na ime sponzorstva, preduzeću Ringier, jer za to ne postoji pravni osnov, odnosno Zakon o budžetskom sistemu, a ni drugi propisi, ne daju mogućnost isplate novčanih sredstava za takve namene iz budžetskih sredstava i sopstvenih prihoda.

No ratings yet - be the first to rate this.

Make a free website with emyspot.com - Report abuse