Nevidljivi špijuni – kako nas policija i tajne službe nadziru

   Pomoću moderne tehnike i umrežavanja ljudi širom sveta postaje sve  lakše nadzirati svaki od naših koraka. Neprestano nas mogu snimati ili prisluškivati. Kada telefoniramo  preko fiksnog  ili mobilnog telefona, kada šaljemo  nekom E-mail ili fax – tajne službe i policija imaju mogućnost pristupa tim informacijama. Tu mogućnost i koriste: U prošlim godinama se povećao broj registrovanih nadzora fiksnih, a pogotovo mobilnih telefona. U nekim evropskim zemljama je čak dozvoljeno i hakovanje privatnih računara u svrhu nadzora. Problem kod tog razvoja: Nadzor ne pogađa uvek teroriste i organizovani kriminal. Svako može da postane žrtva nadzornih mera.

Problem s poverljivim podacima

Šta se događa kada slučajno postanete žrtva nadzora tajne službe? Je li garantovano brisanje o Vama slučajno prikupljenih podataka? Neće li neko od službenika policije te tehničke mogućnosti zloupotrebiti? O tome mora da odluči zakonodavac. Inače će pokušaj prevencije krivičnih dela pasti na teret naše privatnosti.

Nevidljivi špijuni i tajni agenti– Online pretraživanje kuće

U nekim evropskim zemljama postoji proširenje zakona koje tajnim službama dozvoljava hakovanje privatnih računara. Tako da  te službe imaju direktan pristup informacijama pohranjenim na privatnim tvrdim diskovima. Ova bezbednosna mera se naziva „online pretraživanje stana“. To je jedan od mnogih načina, kojim tajni agenti mogu nadzirati ljude.

Pristup povjerljivim podacima pomoću trojanaca

Online pretraživanje stana sprovodi se preko interneta. Za to se koriste sigurnosni propusti operativnih sistema i programa ili specijalni programi – trojanci. Najčešće se maskiraju kao privezak E-maila. Na računar se ti programi zahvaljujući tome mogu instalirati bez znanja korisnika.

Sarađuju li proizvođači software-a i tajne službe zajedno?

Nakon instalacije trojanac započinje svoj posao. Aktivira se kod startovanja računara i pomoću internet veze  kontaktira druge računare. Čim je uspostavljena veza sa računarom tajne službe ili policije, tako da se  tvrdi disk može pretraživati  u svrhu pronalaska kriminalnih aktivnosti.

Tajne službe - Nevidljivi špijuni i tajni agenti– nadzor fiksnih i mobilnih telefona

„Lawful Interception“, u prevodu -LI- znači „zakonski nadzor“. Telekomunikacije tajnim službama omogućavaju  relativno jednostavan pristup inforamcijama. Pomoću internet veze ili programa, tzv. LI – porta tajne službe dobijaju siguran pristup važnim serverima  koji prenose telefonske komunikacije i vesti. Opeaterima telefonskih i internet usluga je zakonski propisano da tajnim službama, policiji, moraju obezbediti pristup korisničkim podacima svih svojih korisnika i klijenata.

Više nema šuma u telefonu

Danas više ni provajderi telekomunikacionih usluga ne mogu znati  kada tajna služba prisluškuje ili pretražuje podatke. Pomoću software-a agenti znaju koje web-stranice neko posećuje, kada i sa kime neko telefonira.
Svaki telefonski razgovor se može prisluškivati ili snimati pomoću jednog klika mišem. Šum u telefonu danas više ne postoji. Tako da je danas  praktično nemoguće odrediti da li Vas neko nadzire.

IMSICatcher: Identifikacija širom sveta

Pomoću IMSI Catchera se proverava „International Mobile Subscriber Identity“ korisnika mobilnog telefona, ukratko IMSI. Taj broj je memorisan na Sim kartici u mobilnom telefonu i može se identifikovati širom sveta.
Vlasnici telefonskih mreža moraju sve podatke o klijentima koji pripadaju određenom IMSI broju dati na upotrebu  raznim službama. Na taj način se može identifikovati osoba, i može se npr. Saznati njeno ime i adresa. Osim toga tajne službe mogu svakog korisnika mobilnog telefona na taj način locirati – i tako saznati u kom području se neka osoba nalazi. Ako je neko u bekstvu, na taj  način se može saznati smer u kom neko lice beži.

Prisluškivanje pomoću IMSI Catchera

Pomoću IMSI Catchera se može prisluškivati  razgovor preko mobilnih telefona. Kod tog procesa uređaj postaje  mobilni odašiljač. Nadzirani uređaj se tako automatski javlja IMSI Catcheru, umesto odašiljaču  mobilnog operatera. Tek tada se mobilni telefon povezuje sa svojim mobilnim operaterom- da korisnik to primeti. Uređaj na taj način predstavlja vezu između mobilnog telefona i mobilnog operatera- i  na taj način se omogućava  prisluškivanje razgovora.


No ratings yet - be the first to rate this.

Make a free website with emyspot.com - Report abuse